De dood

2010-1

De dood
Jaargang 17, nr. 1.

De Dood

De dood is een fenomeen dat de mensheid al millennia lang bezighoudt. Dodenriten, gedenktekens, moraliserende afbeeldingen, zelfs moord en onderzoek naar historische sterfgevallen zijn slechts enkele zaken die verband houden met de dood en die tot op de dag van vandaag op verschillende manieren deel uitmaken van ons leven. Juist omdat deze zaken zo sterk zijn verbonden met ons bestaan, keren zij ook geregeld terug in de kunst. Daarom heeft de redactie van Desipientia besloten om dit voorjaarsnummer volledig te wijden aan deze bron van fascinatie, speculatie en herinnering.

Dit nummer presenteert een selectie van de verschillende manieren waarop de dood een rol speelt in de wereld van de kunsten.

Inhoud

Rudie van Leeuwen, ““De draad des levens doorgeknipt’’: Een bloemlezing van curieuze sterfgevallen van zeventiende-eeuwse kunstenaars", pp. 4-7.

Menno Jonker, “Entlyk is hy in een’ badt van warm waater gegaan”: De dood van Seneca als stoïsch voorbeeld voor de zeventiende-eeuwse geleerde en kunstenaar", pp. 8-11.

Ricarda Vidal, Murderous Art: "The Morbid Attraction of Serial Killers and their Art", pp. 12-15.

Femke Speelberg, "Koning, keizer, admiraal, sterven zullen we allemaal: Een onderaardse Allegorie op de dood en vergelijkbare voorstellingen uit de vijftiende en vroege zestiende eeuw", pp. 16-20.

Volker Manuth, "Over een tot nu toe onbekend doodsportret door Jan Rutgers Niwael (ca. 1595-ca. 1674)", pp. 21-24.

Frits Scholten, "Een praalgraf voor een dromende paus?", pp. 25-29.

Bert Treffers, "Wee je gebeente: Naar aanleiding van het terugvinden van Caravaggio’s schedel’’, pp. 30-31.

R.A.M. Nachbahr, "Bredius versus Goudstikker: respect of restitutie?", pp. 32-38.

Liesbeth Meilink, "Hedendaagse grafkunst", pp. 39-40.

Jeroen Goudeau, "Achteloos verdwijnt het tastbare: Aantekeningen bij de fotocollectie Van der Grinten", pp. 41-45.

Gerard Lemmens, "In memoriam E.F. van der Grinten", pp. 46-47.

Meer