De wederopbouw in Nijmegen

De wederopbouw in Nijmegen | Desipientia

De wederopbouw in Nijmegen
Jaargang 2, nr. 2.

(uitverkocht)

De Wederopbouw in Nijmegen

Dit wordt een verhaal over onze goede stad Nijmegen voor de burgemeester en de ijscoman, de architect en de tuinman, de verpleegster en de dienstmaagd, kortom voor allen die hier wonen en werken.” Met deze zin opende het boekje Nijmegen 1945-1950, dat de Afdeling Wederopbouw en Voorlichting van de Gemeente Nijmegen in 1950 uitgaf met als doel de bewoners van de stad op de hoogte stellen van de vorderingen van de wederopbouw van de Waalstad. De herbouw van de stad, het gemeenschappelijk huis van de Nijmegenaren, werd gepresenteerd als een gezamenlijke aangelegenheid van overheid en bevolking. “Metselaars, timmerlieden, grondwerkers en plantsoenarbeiders en nog vele andere leden van ons grote huisgezin worden ingeschakeld en dragen hun steentje bij om het interieur van onze woning zo goed en gezellig mogelijk te doen zijn.” De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, en met name het geallieerde bombardement van 22 februari 1944, waren in die tijd nog duidelijk zichtbaar. Van de 2200 woningen, vijf kerken, twee kloosters, vijf theaters, vijf gemeentelijke gebouwen en diverse scholen, die tijdens de oorlog werden verwoest, was vijf jaar na de bevrijding van Nederland ongeveer de helft, circa twintig hectaren, herbouwd.

Inmiddels ligt de Tweede Wereldoorlog een halve eeuw achter ons, is de wederopbouw voltooid en bestaan er zelfs plannen om de stadsuitleg uit de na-oorlogse periode te herzien. De redactie van Desipientia – zin en waan wil anno 1995 een overzicht geven van een halve eeuw wederopbouwactiviteiten in de Keizerstad. Hiertoe zijn zowel jonge als prominente auteurs bereid gebleken.

Inhoud

C.J.A.C. Peeters, “Vroeger was alles beter”, pp. 4-7.

Joosje van Geest, “Compromis of balans: De wederopbouw van het centrum van Nijmegen”, pp. 8-13.

Leon van Meijel, “Idealen en werkelijkheid: Woningbouw tijdens de wederopbouw (1940-1957)”, pp. 14-17.

Dirk van Alphen, “Delftse schooldiscussie: Rook zonder vuur?”, pp. 18-23.

Doret Eeken, “Een gesprek met een wederopbouwarchitect”, pp. 24-25.

Willem Jan Pantus, “Fantastisch Valkhof: Tweehonderd jaar dromen over een verdwenen monument”, pp. 26-32.

Doret Eeeken, Dolf Grosfeld, Erika Pierik en Jaco Rutgers, “Juweeltjes van de wederopbouw: Enkele voorbeelden van wederopbouw-architectuur in kaart gebracht”, (losse katern van 4 ongenummerde pp.), Door de Monumentengroep van de Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis in Nijmegen

Albert Lemmens, “De herbouw van Stevenstoren”, pp. 38-45.

Willem Alferink, “50 jaar later – De wederopbouw achterhaald: Sjoerd Soeters repareert de stad voor nieuw gebruik”, pp. 46-63.

Meer