De wereld van architect Jan Stuyt (1868-1934)

2011-1

De wereld van architect Jan Stuyt (1868-1934)
Jaargang 18, nr. 1.

De wereld van architect Jan Stuyt (1868-1934)

Begin 2010 ging binnen de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen onder leiding van Jeroen Goudeau het onderzoeksproject “Jan Stuyt” van start. Oogmerk daarvan was om het werk van de ooit beroemde, maar nu wat vergeten architect Stuyt (1868-1934) te inventariseren en een begint te maken met een evaluatie daarvan. Tijdens het onderzoek zou er meer licht moeten komen op de aard en betekenis van het oeuvre van deze door en door katholieke bouwmeester. Het project zou bestaan uit drie onderdelen: een boek, een symposium en een nummer van Desipientia. Het blad dat u als lezer op dit moment in handen houdt, is inderdaad het sluitstuk van dit project op het terrein van de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Inhoud

Agnes van der Linden, "Jan Stuyt: enkele notities over zijn leven en werk", pp. 4-7.

Sible de Blaauw, "Kerkbouwer als professie in de eerste decennie van de twintigste eeuw", pp. 8-16.

Jan de Hond, "De Heilig Land Stichting als een voorbeeld van bijbelse oriëntalisme", pp. 17-24.

Caspar Staal, "Jan Stuty en Alphons Ariëns: Een eerste schets van inspirerende contacten", pp. 24-30.

Anne van Bakel, Kees Tak & Stefanie Weser, "De Restauratie van de Heilig Land Stichting", pp. 30-35.

Kees Veelenturf, "Jan Stuyt, Piet Gerrits, Willibrord Verkade en de School van Beuron", pp. 36-43.

Kees van der Ploeg, "Wat heet modern? Jan Stuyt, liturgische vernieuwing en moderne architectuur", pp. 44-48.

Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2009 (vervolg) en 2010, Masterscripties en bachelorscripties, p. 49.

Meer