Een wagen volgeladen: dertien recente masterscripties kunstgeschiedenis

Een wagen volgeladen | Desipientia

Een wagen volgeladen: dertien recente masterscripties kunstgeschiedenis
Jaargang 19, nr. 2.

Een wagen volgeladen: Dertien masterscripties Kunstgeschiedenis

De opleiding Kunstgeschiedenis in Nijmegen heeft vele facetten; van de klassieke oudheid tot en met contemporaine kunst. Deze diversiteit maakt de opleiding dan ook zo interessant. Studenten in Nijmegen hebben de mogelijkheid zich te specialiseren in uiteenlopende onderwerpen en worden hierbij begeleid door de veelzijdige docenten. Des te meer reden om in dit tijdschrift eens stil te staan bij de onderzoeken die door deze studenten worden gedaan. In het huidige nummer van Desipientia vindt u een greep uit masterscripties die gedurende de afgelopen twee jaar zijn geschreven aan deze opleiding. De dertien jonge Kunsthistorici die zich hier voorstellen, doen verhaal over hun onderzoek en de resultaten daarvan.

Inhoud

Evelien Dekker, "Een fictief persoon, een imaginair gebouw en een kast vol vijven: Mark Manders’ Zelfportret als gebouw. Een ode aan het fictieve", pp. 4-5.

Una Duric, "Braziliaans postminimalisme: Cruzeiro do Sul (The Southern Cross): Appropriatie en parodie", pp. 6-7.

Michelle Franke, "On Absurdity and Myths: Some reflections on Francis Alÿs’s When Faith Moves Mountains’’, pp. 8-10.

Marijke Goeting, "Witte verf en kogelgaten", pp. 11-13.

Marthe van der Hilst, "Facing Forward door Fiona Tan: Een zoektocht naar identiteit en beeldvorming", pp. 14-15.

Anna Koldeweij, "Juriaan Pool (1666-1745): Pourtraitschilder van veel vermaardheid", pp. 16-18.

Annelien Krul, "Ooggetuige in de Oost: Zeventiende-eeuwse diertekeningen van Andries Beeckman", pp. 19-21.

Jade Kuijper, "Resoundings: Het akoestische geheugen", pp. 22-23.

Tamara van Lint, "Het oude raadhuis: lust of last?: Onderzoek naar herbestemming van raadhuizen in een notendop", pp. 24-27.

Loes Scholten, "De tekeningen Goochelaar en Feestvierders en helmen: Over de iconografie en de toeschrijving aan Jheronimus Bosch", pp. 28-31.

Ellen Vehoff, "Bijzonder gildegoed: Begrafenisschilden van Nederlandse ambachtsgilden uit de zeventiende en achttiende eeuw", pp. 32-34.

Femke Vroom, "Druiven uit het Beloofde Land: Een iconografisch onderzoek naar het koorgestoelte van de Sint-Nikolaaskerk in Stendal", pp. 35-37.

Marjolein van der Waa, "Terra sigillata als drager van betekenis: Een verkennende studie van het figuratieve vormenrepertoire op terra sigillata uit Italië, Zuid- en Midden-Gallië", pp. 38-40

Meer