Exotisme

Exotisme | Desipientia

Exotisme
Jaargang 13, nr. 1.

Exotisme

Exotisme is ‘in’ zo blijkt uit de vele publicaties die verschenen zijn rondom dit thema en uit de symposia die gehouden werden in de laatste jaren. Ook de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijden van de Radboud Universiteit Nijmegen wijdde een studiedag aan Exotisme en exotismen. Dit symposium, dat gehouden wed op 15 april 2005, vormde de directe aanleiding voor het ontstaan van dit themanummer van Desipientia. Enkele sprekers van die dag hebben dan ook hun bijdrage aan dit nummer geleverd.

Inhoud

Erlend de Groot, “Exotisme – een inleiding”, pp. 4-7.

Arvi Wattel, “Tussen vrees en fascinatie: Joden en moslims in het werk van Ludovico Mazzolino”, pp. 8-13.

Dörte Nicolaisen, “Hoe Afrikaans is de ‘Afrikaanse stoel’? Enkele opmerkingen over exotisme in het vroege Bauhaus”, pp. 14-18.

Alexandra Gaba-van Dongen, “Gã Gã Mwe: De levensloop van Duitse drinkkruiken in Afrika”, pp. 19-22.

Wouter Weijers, “Het hergeheugen van Kara Walker”, pp. 23-31.

Iris Crouwers, “Enkele verwijzingen naar Óðinn, Valhöll en Ragnarök op de kruisen van het eiland Man”, pp. 33-37.

Ton Vogels, “Een straaltje van Rembrandts licht en gloed in nederige woningen”: Een poging om kunst onder het volk te brengen in het Rembrandtjaar 1906”, pp. 38-43.

Jos Koldeweij, "Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2005: Dissertaties, Publicaties, Doctoraal-, Master- en Bachelorscripties in de Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen", pp. 44-48.

Meer