Firenze

Firenze | Desipientia 2019

Firenze!
Jaargang 26, nr. 1.

Firenze!

Het tweede jaar van de studie Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit wordt gekenmerkt door twee excursies: Florence en Parijs. Aan die laatste stad werd al een nummer van Desipientia gewijd, maar
die eer was nog niet aan de Toscaanse stad ten deel gevallen. Tot nu: dit eerste nummer van 2019 staat volledig in het teken van Florence!

Voor de studenten zijn de excursies vaak het hoogtepunt van hun studietijd, dagenlang oog in oog staan met de echte kunstwerken is immers waar we volgens onze docenten het meest van leren. Dat blijkt ook altijd na zo’n excursie: een plaatje kan nog zo vaak in een boek hebben gestaan, het echte kunstwerk zien is altijd indrukwekkender. Het is groter dan verwacht, of juist veel kleiner, de kleuren kunnen feller of fletser zijn afhankelijk van de druk en ga zo maar door… Anderzijds kan een excursie juist voelen als het binnenstappen van een kunsthistorisch handboek: overal staan of hangen kunstwerken die ook de pagina’s van Gardner of Gombrich sieren.

Dit nummer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de opleiding Kunstgeschiedenis van
de Radboud Universiteit en zal voor de studenten als lesmateriaal dienen in de voorbereidende colleges voor hun excursie. Het was de wens van de opleiding en 
Desipientia om van de gebaande paden af te stappen en niet de geijkte kunstwerken en referaatonderwerpen van de studenten te behandelen

Inhoud

Jeroen Goudeau, "Florence: het decor als hoofdrolspeelster", pp. 6-13.

Kees van der Ploeg, "Florence vóór de Medici: de laat-middeleeuwse stad als kunstwerk", pp. 12-17.

Nathalie Mantel, ""Ugo gughante overo Erchole": De Synthese van Hercules en David als beschermer van de stad Florence, 1400-1600", pp. 18-23.

Bram de Klerck, "Mecenas en vriend: COSIMO IL VECCHIO DE' MEDICI", pp. 24-28.

Klazina Dieuwke Botke, "Brand in de villa bij Ponte alla Badia: Jacopo Salviati's villa en de verhouding tussen de Salviati en de Medici aan het begin van de zestiende eeuw in Florence", pp. 29-33.

Clim Wijnands, "Queering the Medici?: The problematics of (homo) erotic painting in Renaissance Florence",  pp. 34-38.

Roland Gieles, "Stukje Florence in Rotterdam: Verzamelgeschiedenis en twee Florentijnse werken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen", pp. 39-42.

Meer