Het sieraad als kunstwerk?

Het sieraad als kunstwerk | Desipientia

Het sieraad als kusntwerk?
Jaargang 24, nr. 2.

Het sieraad als kunstwerk?

Deze editie van Desipientia werpt een licht op het sieraad als kunstwerk. Het toeval wil dat onlangs de aandacht voor dit thema nieuw leven werd ingeblazen door een symposium in het Rijksmuseum te Amsterdam en de uitgave van het gelijknamige boek Jewellery Matters van Marjan Unger en Suzanne van Leeuwen. De belangstelling voor het sieraad blijkt steeds groter te worden bij kunsthistorici en -liefhebbers. Dat blijkt onder andere uit het onderzoek naar sieraden, dat steeds vaker op zichzelf staat, en het groeiende aantal tentoonstellingen en collecties met sieraden als thema.

Inhoud

Maud van de Weem, "Hollands glorie; Zijn diamanten wel onze beste vrienden?", pp. 6-11.

Annemarieke Willemsen, "Fibula’s en kralen in de vroegmiddeleeuwse mode", pp. 12-17.

Astrid Ubbink, "Het gebruik van organisch materiaal in hedendaagse sieraden; Hoe veranderingen aan het materiaal van invloed kunnen zijn op de betekenis van het werk", pp. 18-23.

Frans Nies, "Een Vlaamse brass voor een Engelse koopman; Een onderzoek naar de relatie tussen de veranderende sociale positie van de koopman in Engeland in de veertiende eeuw en de keuze voor diens grafmonument", pp. 24-29.

Jack van der Weide, "De eenheid van het spinnenweb: Willem van Genk bij Steendrukkerij De Jong & Co.", pp. 30-33.

Quilijn Krale, "Een herziening van het Skizzenbuch van Michael Wolgemut uit het Berlijnse Kupferstichkabinett. Een nieuwe hypothese over hoe het Skizzenbuch uit ca. 1490 functioneerde in de werkplaats van Michael Wolgemut en Wilhelm Pleydenwurff", pp. 34-38.

Meer