Het ziekenhuis

Het ziekenhuis | Desipientia

Het ziekenhuis
Jaargang 12, nr. 2.

Het ziekenhuis

Kunst en ziekenhuis, twee uiteenlopende werelden. Ze ontmoeten elkaar in dit themanummer van Desipientia. Wanneer men in een niet al te belabberde toestand een ziekenhuis binnengaat, wordt men onvermijdelijk met kunst geconfronteerd. Nu eens door de architectuur van de gebouwen, dan weer door de aankleding van de ruimtes. Daarbij valt op dat hun treffen soms weinig vanzelfsprekend of ‘gelukkig’ verloopt en vaak gepaard gaat met discussies over de al dan niet juiste besteden van financiële middelen. Er wordt dan ook maar al te snel gedacht dat het vroeger – met hospices en hun kunstschatten – beter gesteld was. Om deze gemeenplaats te nuanceren zonder in algemene en abstracte discussies te vervallen, zijn de onderwerpen in dit themanummer vrij dicht bij feitelijke ontmoetingen tussen kunst en ziekenhuizen uit een redelijk recent verleden gehouden.

De afronding van de eerste fase van de nieuwbouw van het UMC St Radboud in Nijmegen, werd door de Commissie Beeldende Kunst UMC St Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen en de redactie van Desipientia aangegrepen om dit themanummer te verzorgen. Het themanummer bevat tenslotte ook enkele niet thematische artikelen.

Inhoud

Mark Oldengarm, “Ziekenhuisarchitectuur in veranderende tijden: UMC St Radboud als voorbeeld van nieuwe oplossingen”, pp. 4-9.

Thea van den Heuvel, “UMC St Radboud: ‘Oud en Nieuw’; fotokatern”, pp. 10-13.

Anton Croonen, “De doden zelf hebben de rouwkapel geopend”, p. 14.

Ger Dorsman, “Wat zegt ons het gebouwencomplex van het sanatorium Zonnestraal in relatie tot de ziekte tuberculose en de tuberculosepatiënt?”, pp. 15-23.

Daan Van Speybroeck, “Het Kunstbeleid van het UMC St Radboud: verhaald aan de hand van werken die ontbreken in de collectie”,  pp. 24-30.

Didier Sicard, “Kunst in het ziekenhuis als respect voor de zieke”, pp. 32-35.

Dafne Oosten, “Basilica, coemeterium, martyrium: De omgangsbasilica’s van Rome”, pp. 36-41.

Lilian Ruhe, “Christian Seybold (Mainz? 1697 – Wenen 1768), “Peintre Flamand”: Het gebruik van de Hollandse modus door een schilder van tronies en zelfportretten”, pp. 42-51.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek 2004: Dissertaties, Publicaties, Doctoraal- en Bachelorscripties in de Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen”, pp. 52-56.

Meer