Humor in de kunst

Desipientia cover voorjaar 2017

Humor in de kunst
Jaargang 24, nr. 1.

Humor in de kunst

Ihr höheren Menschen, euer Schlimmstes ist: ihr lerntet alle nicht tanzen, wie man tanzen muss – über euch hinweg tanzen! Was liegt daran, dass ihr missriethet! Wie Vieles ist noch möglich! So lernt doch über euch hinweg lachen! Erhebt eure Herzen, ihr guten Tänzer, hoch! höher! Und vergesst mir auch das gute Lachen nicht! -Friedrich Nietzsche

Dit nummer van Desipientia sluit thematisch aan op de groeiende aandacht die er het afgelopen decennium is geweest voor het gebruik van humor in beeldende kunst. Kunsthistorici lijken lang gevreesd te hebben dat nadruk op lachwekkende aspecten geen recht zou doen aan de serieuze lading van kunst. Uitgangspunt van dit nummer van Desipientia is echter dat ernst en humor niet elkaars tegengestelden zijn maar een spannende wisselwerking aangaan.

Inhoud

Bram de Klerck, “Ernst en luim in de kunstgeschiedenis; Humorvolle kunsthistorici in de twintigste eeuw”, pp. 8-12.

Melanie van der Elsen, “Desegregating American Humor; Richard Pryor, Stand-up Comedy, and the Black Aesthetic”, pp. 13-16.

Jeroen Goudeau, “Gelach onder dak; Over humor en architectuur”, pp. 17-22.

Anneke Schulenberg, “Humoristische transformaties; Representaties van identiteit in het werk van Shahzia Sikander”, pp. 23-27.

Katja Gentric, “Sugar & Salt, like licking your mother-tongue; Translation and intergenerational humor in the work of South-African artist Lerato Shadi”, pp. 28-32.

Sofya Rogovskaya, “Vinogradov & Dubossarsky: The Ironic Return to Social Realism in Post-Soviet Painting”, pp. 33-36.

Paul Luykx, “De Heraut geportretteerd; Over vijf portretten van Gerard Brom (1882-1959)”, pp. 37-42.

Meer