IJdele schoonheid en aardse vergankelijkheid

IJdele schoonheid en aardse vergankelijkheid | Desipientia

IJdele schoonheid en aardse vergankelijkheid
Jaargang 4, nr. 2.

Uitverkocht

IJdele schoonheid en aardse vergankelijkheid

Twee kroonjaren tekenen dit herfstnummer van Desipientia – zin & waan. Harry Tummers en Christian Tümpel beide medewerkers van de vakgroep Kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, vieren dit jaar hun zestigste geboortedag.

Wat dit aangaat heeft het jaargetijde waarin deze editie van het tijdschrift verschijnt een welhaast symbolische betekenis. Voor beide medewerkers geldt dat de hoogste trede op de de trap des ouderdoms na een aantal waardige jaren weer is verlaten en dat de eerste stap omlaag is gezet. Of deze nieuwe mijlpaal in het proces genaamd ‘leven’ ook werkelijk als een neergang wordt ervaren is echter vooral een mentaliteitskwestie.

Voor deze aflevering van Desipientia – zin & waan hebben zowel Harry Tummer als Christian Tümpel de pen niet ter hand hoeven nemen, maar heeft – met als directe aanleiding de zestigste verjaardagn van beiden – een aantal collega’s van de vakgroep Kunstgeschiedenis hun geestesarbeid aan het papier toevertrouwd. Dit heeft geresulteerd in een zevental artikelen, waarvan de meeste een neerslag van lopen onderzoek zijn.

Inhoud

Jos Koldeweij, “De grafzerk verschoven en een oudtestamentische oordeelsvoorspelling: Het vergankelijkheidsdrieluikje van Hans Memling uit circa 1485”, pp 4-8.

Dörte Nicolaisen, “Marguerite Friedländer en Franz Rudolf Wildenhain in Putten”, pp. 9-14.

Wieneke Weusten, “De Heilige Dimphna in de beeldende kunst van de zestiende eeuw: Over bijzondere foto’s en opmerkelijke archiefstukken”, pp. 15-17.

Lieske Tibbe, “Mens(ch)entypen. Religieus-socialistische kunstbeschouwing in de jaren dertig”, pp. 18-21.

Kees van der Ploeg, “Rijnlands of Westfaals?: Overwegingen naar aanleiding van de kerk in Oldenzijl”, pp. 22-25.

Wouter Weijers, “”I pity the poor immigrant”: Travestie in Jeff Walls The Arrest.”, pp. 26-31.

Constant Cuypers, “Cadens: A computerised compilation of contemporary art at Dutch exhibitions in the nineteenth century: meer informatie over de zoekmogelijkheiden met behulp van een trefwoord.”, pp. 32.

Meer