Jezus in de hoofdrol

Jezus in de hoofdrol | Desipientia

Jezus in de hoofdrol
Jaargang 7, nr. 2.

(Uitverkocht)

Jezus in de hoofdrol

Jezus Christus spreekt tot onze verbeelding, maar gaat ons voorstellingsvermogen niet te boven. De talrijke weergaven van zijn gedaante in de westerse christelijke kunstgeschiedenis laten dat immers op overtuigende wijze zien. Ondanks het gegeven dat de beeltenis van Jezus voortkomt uit de fantasie, is zijn gestalte eeuwen het al geworden tot een herkenbaar archetype. Zijn portret heeft zich in de loop der tijd weten te wortelen in het collectie onderbewustzijn. De man met de halflange, ietwat gekrulde haardos, met snor, bescheiden baard en een heldere oogopslag, maar vooral met een doortastende en begripvolle blik, is onmiskenbaar Christus. Het is niet alleen zijn vertroosting brengt, ook uit zijn beeld wordt door velen kracht geput.

 

Het jubileumjaar 2000 was voor de Kunsthal Rotterdam aanleiding een schilderkunstig feest te organiseren waarbinnen Jezus de hoofdrol vervult. In de media is het een aan Rembrandt toegeschreven buste van Christus die uitnodigt tot een bezoek aan de tentoonstelling Jezus in de Gouden Eeuw. Opmerkelijk is het niet dat de Kunsthal juist voor dit gelaat heeft gekozen: als we niet beter zouden weten, zouden we zweren dat Christus niet treffender uitgebeeld had kunnen worden. Deze karakteristieke beeltenis spreekt aan, trekt aan, roept devotie op, leidt tot reflectie, stemt tot genieten. Dit is Christus ten voeten uit.

 

Waar de expositie Jezus in de Gouden Eeuw zich concentreert op de weergave van Christus in de Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de late zestiende- en zeventiende eeuw, heeft deze speciale uitgave van Desipientia – zin & waan zich op een bredere – weliswaar nauw aansluitende – thematiek georiënteerd. In de verschillende bijdragen wordt de verschijning van Christus in de beeldende kunst van het vroegchristendom tot de twintigste eeuw telkens vanuit een ander oogpunt benaderd.

Inhoud

Harry Tummers, “De figuur van Christus in de beeldende kunst”, pp. 4-11.

Jos Koldeweij, “Het “aldersoetste aensicht Christi”: Christus' Ware Gelaat in veelvoud”, pp. 14-19.

Bram de Klerck, “Zien en geloven: Voorstellingen als devotioneel hulpmiddel in het Noord-Italië van omstreeks 1500”, pp. 20-25.

Jaco Rutgers, “Den drinkbeker, dien mij de vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken?”: Christus gevangenneming: enkele bijzondere stukken”, pp. 26-31.

Karin Lieverloo, ““Maar wie schildert Chistus?”: Jan Toorop en de kunstkritiek”, pp. 32-37.

Eddy Schavemaker, “Boek- en tentoonstellingsbespreking; Albert Blankert (red.) Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) & Frankfurt am Main (Städelsches Kunstinstitut)”, pp. 38-41.

Meer