Klassiek is ook maar klassiek

Klassiek is ook maar klassiek_cover-1

Klassiek is ook maar klassiek
Jaargang 28, nr. 1.

Klassiek is ook maar klassiek

De Oudheid spreekt al eeuwen tot de verbeelding. De Romeinen verbaasden zich over het erfgoed van de Grieken en ontleenden zich hun goden en helden; keizer Karel de Grote ontketende in de negende eeuw de Karolingische renaissance en liet zichzelf ter aarde bestellen in een Romeinse sarcofaag; in de veertiende eeuw begon in de Italiaanse stadstaten de renaissance, waarin het gedachtegoed uit de Oudheid werd geadopteerd en aangepast aan de “nieuwe”  maatstaven; in de achttiende eeuw zag Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) de Griekse samenleving als het hoogtepunt van beschaving – alles wat daarna was gekomen, was minder geweest. Ook nu wordt de Oudheid gezien als een hoogtepunt, een tijd waar we naar terug moeten. Voor de redactie van Desipientia waren deze redenen in principe al genoeg geweest om weer een nummer aan dit fascinerende concept te wijden, ware het niet dat er zich in 2021 een nog belangrijkere reden aandiende om dit te doen.

Op 4 juni van dit jaar zou prof. dr. Eric Moormann eigenlijk zijn afscheidsrede uitspreken, om daarna met een welverdiend emeritaat te gaan. Een feestelijke aangelegenheid die door de nog steeds voortdurende coronapandemie, een jaar is uitgesteld. Desipientia kon het afscheid van een van de meest gewaardeerde hoogleraren van de Radboud Universiteit niet zomaar aan zich voorbij laten gaan en besloot daarom een nummer aan hem te wijden. Een nummer vol artikelen die de Oudheid in al zijn facetten behandelen, geschreven door Erics zeer gewaardeerde collega’s. Dit nummer staat dan ook vol met artikelen over thema’s, onderzoeken en onderwerpen waar Eric zich de afgelopen jaren in verschillende projecten mee bezig heeft gehouden, zich voor interesseert óf waar hij zich tijdens zijn welverdiende emeritaat nog mee bezig kan houden. Hoewel Eric de leerstoel Klassieke Archeologie bekleedde, was hij een graag geziene gast bij de colleges van de opleiding Kunstgeschiedenis, waar de Oudheid en de nawerking daarvan een belangrijk deel uitmaakt van het curriculum. Hierdoor lukte het de redactie om een nummer bij elkaar te brengen met een interessante afwisseling in archeologische, cultuur- en kunsthistorische artikelen.

Inhoud

André Lardinois, "Herakles in tekst maar vooral ook beeld", pp. 4-7.

Olivier Hekster, "De nieuwe kleren van de keizers? Kleding en kleur in de presentatie van Romeinse heersers", pp. 8-13.

Martje de Vries, "Een obelisk als eerbetoon: De neo-hiërogliefen van Athanasius Kircher", pp. 14-19.

Bram de Klerck, "Hoofden omkranst door onsterfelijk laurier": Schilders van de oudheid en de renaissance in Cinquecento poëzie", pp. 20-24.

Een interview met Eric Moormann, "Klassiek is ook maar klassiek", p. 25-30.

Stephan Mols en Christel Veen, "Enigma in marmer: een vrouw, een man, een voet", pp. 31-35.

Jan Dirk Baetens, "De naakte waarheid en het schone ideaal: Drie karikaturen bij Jean-Léon Gérôme's Phryné voor de areopagaag", pp. 35-42.

Meer