Kunst en nijverheid

Kunst en nijverheid | Desipientia

Kunst en nijverheid
Jaargang 8, nr. 1.

Uitverkocht

Kunst en nijverheid

Groots en wisselvallig is het lot van de mens, en niet alleen dat van hem maar ook dat van al die dingen, groot of klein, waarmee iedereen zich hier op aarde graaf omringt en die even zovele koninkrijkjes vormen, die wel minuscuul zijn, maar niet minder respectabel dan grote rijken. Bovendien, wat is het leven van een mens in vergelijking met dat van de stomme metgezellen van de mens; ik bedoel dat van de meubels, van al die voorwerpen die getrouw en zwijgend het leven van een mens, een familie, een aantal generaties escorteren? De mens gaat heen en het meubel blijft: het blijft om te herinneren, om te getuigen, om degene die er niet meer is op te roepen, om soms een paar angstvallig bewaarde geheimen te onthullen die zijn gelaat, zijn blik, zijn stem hardnekkig verborgen hebben gehouden.” – Alberto Savinio (1891-1952), Souvernirs. “La vita allíncanto”

In dit nummer van Desipientia – zin & waan treden deze stille getuigen uit de marge van de kunstgeschiedenis naar voren. Uiteenlopende objecten van kunstnijverheid uit de periode tussen de Romeinse tijd en de late twintigste eeuw worden voor het voetlicht gebracht.

Inhoud

Stephan Mols, “Gregorius' Grotesken”, pp. 4-9.

Pia Verhoeven, “Paulus van Beugen, zilversmid te Brutusbosch”, pp. 10-15.

Loet Schledorn, “De achttiende-eeuwse plateelbakker Jan Verhagen en de I.V.H. merken op Delfts aardewerk: Een casestudy op het raakvlak van geschiedenis en kunstgeschiedenis”, pp. 16-29.

Marguerite Vredebregt, “Keltische invloed op de Art Nouveau”, pp. 30-33.

Karin Gaillard, “Labor Omnia Vincit: Lichtpuntje in een “dooren, slaafsen” tijd”, pp. 34-37.

Yvonne Versteeg, “Willem Sandberg en zijn affiches voor het Stedelijk Museum te Amsterdam, 1945-1962”, pp. 38-44.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek 1999”, pp. 44-47.

Pieter Roelofs, “Boek- en tentoonstellingsbespreking: Jezus in de Gouden Eeuw”, pp. 49-53.

Matthijs Ilsink, “Signalement: Op de drempel van een nieuwe tijd: De Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert (voor 1470 - na 1525)”, p. 54.

Meer