Kunst voor het volk

2011-2

Kunst voor het volk
Jaargang 18, nr. 2

Kunst voor het volk

Kunst voor het volk – Essays in vriendschap voor Lieske Tibbe.

Na niet minder dan 35 jaren beëindigt Lieske Tibbe in 2011 haar dienstverband aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit. Naar aanleiding van haar afscheid heeft de afdeling Kunstgeschiedenis op 11 november een lezingenmiddag georganiseerd rond het thema Kunst voor het volk. Dit vormt tegelijk ook het onderwerp van deze uitgave van Desipientia. Het herinnert enerzijds aan de in 1903 opgerichte Vereniging Kunst aan het Volk, dat zich tot doel stelde om de leden van de arbeidersklasse door middel van culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen en concersten, sterker voor kunst vatbaar te maken en esthetisch te vormen. Anderzijds beschrijft de titel ook een van de twee gebieden van onderzoek – het andere is de museologie – waarmee Lieske Tibbe zich in afgelopen decennia steeds weer in lezingen, colleges en publicaties heeft beziggehouden. Naast vele andere titels, zij hier slechts herinnerd aan haar proefschrift over R.N. Roland Holst (1868-1938); Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst (Nijmeegse Kunsthistorische Studies deel II), waarop ze in 1994 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde. Verschillende meningen over kunst en samenleving zijn ook het thema van haar in 2000 verschenen boek Vier kunstdebatten omstreeks 1900 (Nijmeegse Kunsthistorische Studies deel VIII).

Voor deze uitgave van Desipientia hebben oud-collega’s, collega’s en vrienden bijdragen geschreven, waarin zeer verschillende aspecten van kunst in relatie met de arbeidende klasse dan wel museologische vragen, centraal staan. Als teken van verbondenheid en als dank voor de collegialiteit en haar grote engagement voor de vele studenten die in colleges en werkgroepen, op excursies of tijdens de begeleiding van scripties van haar kennis profiteren konden, bieden de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit en de redactie Lieske Tibbe graag deze Desipientia aan.

Inhoud

Volker Manuth, “Voorwoord: Kunst voor het volk - Essays in vriendschap voor Lieske Tibbe”, p. 3.

Bernard Aikema, "Kunst voor het volk – in de Renaissance: Enkele gedachten over een paradox", pp. 4-5.

Ellinoor Bergvelt en Michiel Jonker, "Dulwich Picture Gallery – Een toegankelijke verzameling schilderijen", pp. 6-9.

Sible de Blaauw, "Ter verheffing van het onontwikkelde volk: Gregorius de Grote over kunst in vroegchristelijke kerken", pp. 10-13.

Jeroen Goudeau, "Beuren en verheffen – Stijlkamers voor het Stedelijk", pp. 14-17.

Jan Jaap Heij, "Georg Sturm: ‘Gemeenschapskunstenaar’ avant la lettre?", pp. 18-22.

Bram de Klerck, "Een Madonna van en voor het volk in de Brancaccikapel", pp. 24-27.

Jos Koldeweij, "Slapende dromers van Edward Burne-Jones", pp 28-33.

Kees van der Ploeg, "Was de Gemeenschapskunst ook kunst voor het volk?", pp. 34-37.

Jean-Pierre van Rijen, "Kerkzilver uit de fabriek: Nieuw voor critici, clerici én conservatoren", pp. 38-41.

Harry Tummers, "Het standbeeld van Domela Nieuwenhuis in Amsterdam", pp. 42-45.

Kees Veelenturf, "Zwart-wit met overtuiging: de etser Johannes Proost", pp. 46-51.

Wouter Weijers, "Niet voor het volk: Fred Orton en MoMA’s koudwatervrees voor Jasper Johns’ Flag", pp. 52-55.

Publicatielijst Lieske Tibbe, pp. 56-57.

Meer