Kunsthandel

Kunsthandel | Desipientia

Kunsthandel
Jaargang 11, nr. 1.

Kunsthandel

De maanden februari, maart en april staan in het land van de kunsthandel in het teken van grote beurzen in Rotterdam, Maastricht en Den Bosch. Wanneer men zich realiseert dat aan het eind van het jaar Amsterdam ook nog gastheer zal zijn van een grote kunstbeurs, dan kan men gerust stellen dat Nederland in ieder geval op dit terrein haar naam als handelsnatie eer aan doet. Dit blijkt eens te meer uit het enorme succes van de televisieserie Tussen Kunst & Kitsch, die al jaren niet van de buis te branden is. Steevast hoogtepunt van de bespreking van een meegebracht object is het meedelen van de verzekeringswaarde van het stuk. Cijfers zijn interessant.

Dit geldt ook voor de wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van de kunst. De laatste decennia is de aandacht voor de economie van de kunst exponentieel gestegen. Op het onderzoeksgebied van de kunst ui de vijftiende tot en met de negentiende eeuw is de aandacht voor de handel in kunst, enorm. Recentelijk werden met betrekking tot dit onderwerp grote symposia georganiseerd in Antwerpen, Parijs en Londen. Veelzeggend is ook het thema van het Getty Research Institute in Los Angeles voor het jaar 2003-2004 ‘Markets and Value’ is. Voor het onderzoek naar de geschiedenis van het verzamelen is de ‘Provenance Index’ van datzelfde Getty-instituut inmiddels onmisbaar.

Naar aanleiding van de Kunst- en Antiekbeurs in ’s Hertogenbosch is dit nummer van Desipientia gewijd aan de kunsthandel.

Inhoud

Dorine Proske-van Heerdt, “De handel in Middeleeuwse handschriften: Verleden en toekomst”, pp. 5-9.

Anneke Welle, “‘The smell of money’: Over Stokvis en altaarstukken in Noorwegen”, pp. 11-17.

Matthijs Ilsink, “Pieter Bruegels Grote Vissen eten kleine bekeken door de ogen van Hieronymus Cock”, pp. 18-22.

Hans Abbing, “Leven op de rand: Over subsidies, inkomens en aantallen kunstenaars”, pp. 24-28.

Teio Meedendorp, “Boekbespreking: Ron Dirven en Kees Wouters (red.),Vincent van Gogh: Verloren Vondsten. Het mysterie van de Bredase kisten, Breda 2003”, pp. 29-32.

Wietse Coppes, “Theo van Doesburg en zijn vriendschap met László Moholy-Nagy en El Lissitzky”, pp. 33-39.

Lieske Tibbe, “Boek en tentoonstellingsbesprekingen: Peter van der Coelen en Karin van Lieverloo, Jan Toorop: Portrettist, Zwolle en Nijmegen, 2003”, pp. 40-43.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs Kunsthistorisch onderzoek 2002 en Doctoraalscripties in de Kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen”, pp. 44-47.

Meer