Licht op Italië

Licht op Italië | Desipientia

Licht op Italië
Jaargang 7, nr. 1.

(Uitverkocht)

Licht op Italië

Licht op Italië is de titel van deze uitgave van Desipientia – zin & waan, gewijd aan Italiaanse beeldende kunst uit de periode 1450-1700. Het thema van dit nummer sluit aan bij de gelijknamige reeks voordrachten die in het najaar van 1999 aan de universiteiten van Nijmegen, Groningen en Leiden werd gepresenteerd door Nederlandse specialisten op het gebied van kunst uit de Italiaanse Renaissance en barok. Doel van deze serie was niet alleen het bieden van inzicht in de kunstproductie van de zestiende en zeventiende eeuw, maar bovenal het tonen van de huidige stand van onderzoek. Opvallend aspect aan de reeks was de grote verscheidenheid in benaderingswijzen die door de diverse kunsthistorici werden gehanteerd. Bij de samenstelling van dit nummers heeft de redactie van Desipientia – zin & waan zich laten inspireren door bovengenoemde lezingenreeks. Zowel in onderwerpkeuze als in wijze van aanpak bieden de geselecteerde bijdragen inzicht in de diversiteit van het hedendaagse onderzoek naar de kunst der Italianen.

Inhoud

Michael Kwakkelstein, “Tekenen naar beelden en spierpoppen in de werkplaats van Leonardo da Vinci”, pp. 4-11.

Pieter-Matthijs Gijsbers, “Gian Paolo Olivia, Baciccio en Adrea Pozzo; Societas Iesus versus Propaganda Fide”, pp. 12-22.

Doctoraalscripties in de kunstgeschiedenis aan de Katholieke Univeriteit Nijmegen 1999, p. 23.

Arno Witte, “Boekbespreking; Bram de Klerck, The Brothers Campi- Images and Devotion, Religious Painting in Sixteenth-Century Italy, Amsterdam (Amsterdam University Press) 1999”, pp. 24-29.

Rhea Sylvia Blok, “Frans I en Italië”, pp. 30-38.

Lieske Tibbe, “Het favoriete kunstwerk van…”, pp. 39-41.

Hans van der Windt, “Een vergelijking tussen twee altaarstukken uit Alessandro Allori’s Libro di ricordi”, pp. 42-46.

Alison Stoesser-Johnston, “Save my soul / save my image; The Seven Works of Mercy by Cornelis de Wael”, pp. 47-56.

Meer