Nederlandse kunstenaars in den vreemde

Nederlandse kunstenaars in den vreemde | Desipientia

Nederlandse kunstenaars in den vreemde
Jaargang 9, nr. 2.

Nederlandse kunstenaars in den vreemde

Deze uitgave van Desipientia – zin & waan handelt over de activiteiten van Nederlandse kunstenaars in het buitenland. Vanaf de Middeleeuwen reisden talloze schilders, beeldhouwers en bouwmeesters uit de Lage Landen naar verre oorden op zoek naar inspiratie, nieuwe uitdagingen en mogelijkheden, als onderdeel van hun opleiding, of simpelweg ter verruiming van het blikveld. Andere culturen en landschappen oefenen al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht uit op de Nederlanders. De werkzaamheden van Rob Scholte in Japan en Piet Mondriaan in New York in de afgelopen eeuw kunnen binnen dezelfde context worden beschouwd als de reizen van Cornelis Bruyn naar Azië, en Frans Post en Albert Eeckhout naar Brazilië driehonderd jaar daarvoor.

Uitgaand van deze thematiek heeft de redactie van Desipientia – zin & waan een vijftal auteurs uitgenodigd een bijdrage te leveren waarin Nederlandse kunstenaars in den vreemde centraal staan. Het resultaat biedt een overzicht van vijf eeuwen reislust in de Nederlandse kunstgeschiedenis.

Inhoud

Marieke Berkers, “Job Koelewijn in New York”, pp. 4-7.

Lia Ottes, “Nola Hatterman en Suriname: een ambivalente passie”, pp. 8-15.

Marie-Odette Scalliet, “Fraaiheden van Italië en vreemde natuurtonelen: Een landschapschilder in Oost-Indië”, pp. 16-23.

Erlend de Groot, “Uitheemse volkeren in de Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst: Een eerste indruk”, pp. 24-33.

Anneke in ’t Zandt, “Het was aan de Costa del Sol: Over liefde, haat en verre reizen in het leven van Joris Hoefnaghel”, pp. 34-39.

Leo Ewals, “Boek- en tentoonstellingsbespreking: Peter van der Coelen & Gerard Lemmens ‘Heerlijke natuurtooneelen’ Romantische Landschapschilders in Beek en Ubbergen 1810-1860 Nijmegen (Museum het Valkhof) 2000-2001”, pp. 40-42.

Jos Koldeweij, “Het Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek 2000-2001”, pp. 43-48

Meer