Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek

Nijmeegs kunsthistorisch onderzoek | Desipientia

Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek (Uitverkocht)
Jaargang 21, nr. 1.

Nijmeegs Kunsthistorisch Onderzoek

Na 26 jaar neemt Wieneke Weusten afscheid van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) en de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ter gelegenheid van haar afscheid wordt op 21 maart 2014 een symposium gehouden met de titel Collecties in Beeld. Kunsthistorisch documenteren en onderzoek. Medewerkers van vroeger en nu zullen verschillende kanten van het beschrijven van collecties belichten.

Dit nummer van Desipientia is voor een deel gewijd aan het CKD dat Wieneke Weusten in die 26 jaar van een diatheek met één werknemer uitbouwde tot het centrum van vandaag waar vijftien mensen werken. Het CKD is al lang niet meer alleen de verzameling afbeeldingen en dia’s van de opleiding Kunstgeschiedenis. Het is een plek met uitstraling naar buiten. De dia’s zijn bijna allemaal gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via FAUN. Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende onderzoeksdatabases zoals Kunera, PORTHIS en STALLA. De bijdragen in deze uitgave belichten de verschillende (onderzoeks)kanten van het CKD.

Inhoud

Wieke Weusten, “De collecties van het CKD: opgebouwd met ijver en zorgzaamheid”, pp. 4-7.

Kazimir Muijlwijk & Heleen Regenspurg (red.), ““De leukste tijd uit mijn carrière” - Wieneke Weusten over twee bijzondere projecten: Allinari en Sibbelee”, pp. 8-11.

Willy Piron, “De verzamelaar Hendrik Jan van Beuningen en Kunera”, pp. 12-15.

Christel Teunissen, “Het vreemde houten gezelschap online: Middeleeuwse koorbanken in het databaseproject Stalla”, pp. 16-19.

Susanne Hilckmann, “Verkleed verleden”, pp. 20-24.

Hoofdredactie, “Tussenwoord: Nijmeegs onderzoek en het sublieme”, pp. 25.

Volker Manuth, “Het Rembrandt Documents Project (Remdoc): Een initiatief van de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen”, pp. 26-29.

Jos Koldeweij & Loes Scholten, “Boschdoc: Bronnen over leven en werken van Jheronimus Bosch”, pp. 30-34.

Daantje Meuwissen & Melina Reintjes, “Van Oostsanen - De eerste Hollandse Meester: Overzichtstentoonstelling over het leven en werk van Jacob Cornelisz. Van Oostsanen (ca. 1475-1533)”, pp. 35-40.

Wouter Weijers, “Bij Drie Essays over het Sublieme”, pp. 41.

Petra Smits, “Golgotha, Dornach (1984): Het sublieme in een schilderij van August Strindberg”, pp. 42-46.

Sandra Mackus, “Het lege landschap: Mastering Bambi”, pp. 47-50.

Marlous van Boldrik: ““Father, mother. Always you wrestle inside of me. Always you will.” Het sublieme en het schone van Burke in The Tree of Life”, pp. 51-55.

Meer