Stoffig?!

2021-2

Stoffig?!
Jaargang 28, nr. 2.

Stoffig?!

Veel aankomend kunsthistorici krijgen te horen dat hun studie stoffig is. Hier zijn we het als redactie van Desipientia natuurlijk hartgrondig mee oneens. Het lukt ons niet voor niets al meer dan vijfentwintig jaar om de pagina’s van ons blad twee keer per jaar te vullen. Om aan te tonen dat we alles behalve kort van stof zijn, kozen we voor een uiterst stoffig thema voor het najaarsnummer van 2021: textiel. Juist om aan te tonen dat het meest stoffige thema binnen de kunstgeschiedenis helemaal niet saai is. Waar textiel vroeger als ambacht misschien behoorde tot het ondergeschoven kindje van de kunstgeschiedenis, is tegenwoordig niets minder waar. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de verschillende verschijningsvormen van textiel binnen de kunstgeschiedenis. Textiel speelt daarin niet alleen als autonome kunstvorm een rol binnen onze discipline, maar komt ook veelvuldig voor binnen andere onderzoeksthema’s.

Kostuums van geschilderde figuren vormen een hulpmiddel bij het dateren van kunstwerken, meubels zijn niet langer louter decorstukken in stijlkamers, maar zelfstandige kunstobjecten en modetentoonstellingen zijn de publiekstrekkers van musea geworden. Drie van de artikelen in dit nummer gaan over kleding, een risico wanneer je een textielnummer maakt. Toch overlappen de artikelen op geen enkel punt en geven allemaal een compleet andere kijk op mode. Daarnaast zoomen we in op andere onderwerpen, waaronder de meubelgeschiedenis die de afgelopen jaren misschien een ondergeschoven kindje vormde in onze uitgaves.

Inhoud

Daan van Dartel, "Dracht, mode of kleding? Het dekoloniseren van mode in een volkenkundig museum", pp. 4-9.

Een interview met Leon Klaassen Bos, "Op de tast en goed gepast: het materiaal van de couturier" , pp. 10-15.

Alexander Dencher en Ine Castelijns, "Headboards, Valanes and Curtains: Daniel Marot and the Dutch pronkbed, c. 1690-1730", pp. 16-21.

Marieke van Wamel, "Hoofddoeken, tabbaard en bonnetten in verf. Kostuumhistorisch onderzoek en het werk van Jheronimus Bosch", pp. 22-27.

Een interview met David Paulus, "Tien jaar 'art couture' en subtiel activisme", pp. 28-32.

Aagje Gosliga, "Op het voorbeeld der oude Koninginnen: Bordurende Oranjeprinsessen tussen feit en fictie", pp. 33-38.

Meer