Van Bosch tot Richter!

Van Bosch tot Richter_2019_2

Van Bosch tot Richter!
Jaargang 26, nr. 2.

Van Bosch tot Richter!

Jheronimus Bosch (1450-1516) en Gerhard Richter (1932) zijn voor studenten Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit veelgehoorde namen. In vele colleges kwam de kunst van deze twee ontzettend verschillende kunstenaars voorbij. De laatmiddeleeuwse helletaferelen van Bosch staan in schril contrast met de grote hoeveelheid abstracte, figuratieve en conceptuele kunstwerken waarmee Richter ons al jaren blijft verrassen. Een overeenkomst tussen deze kunstenaars, of in ieder geval de manier waarop studenten Kunstgeschiedenis met hen te maken kreeg, was het enthousiasme waarmee wij over hen verteld werden.

Ik heb het hier natuurlijk niet over twee willekeurige docenten, maar over prof. dr. Jos Koldeweij en dr. Wouter Weijers. Twee van onze meest enthousiaste en bezielde docenten die dit jaar allebei afscheid nemen van de Radboud Universiteit nemen vanwege hun emeritaat en pensioen. Naast hun bevlogenheid voor het onderwijzen en ondersteunen van studenten en hun vele bijdragen aan het grotere kunsthistorische onderzoeksveld, hebben beiden de afgelopen 26 jaar ontzettend veel betekend voor Desipientia. Beide heren hebben de redactie van Desipientia de afgelopen jaren ondersteund met hun adviezen, garant voor ons gestaan bij de bank, ons geholpen met het vinden van auteurs en daarnaast hebben zij vele artikelen voor ons geschreven (van Jos Koldeweij verschenen tien artikelen in Desipientia, Wouter Weijers schreef er negen). Hun afscheid was voor de huidige reactie van Desipientia dan ook het moment om iets terug te doen voor alle hulp van de afgelopen jaren. Hierom besloten wij om ons najaarsnummer van 2019 op te dragen aan Koldeweij en Weijers: met dit nummer tot resultaat.

Inhoud

Matthijs Ilsink, "De mogelijkheid van een hellevaart: Bosch als beeldingenieur in De Tuin der Lusten", pp. 6-11.

László Munteán, "Nostalgia, Trauma, and Taboo: The Ship Model in Günter Grass' Crabwalk", pp. 12-15.

Anna C. Koldeweij en Saskia de Bodt. "Een onbekend 'fanetasje' door de stillevenschilder Edwaert Collier", pp. 16-22.

Thomas Baumeister, "Merleau-Ponty over de 'doute' van Cézanne", pp. 23-26.

Sid Pubben, "Toegangspoort tot het paradijs: Het gebruik en de iconografie van een twaalfde-eeuws doopvont in Maastricht en Brussel", pp. 27-31.

Mette Gieskes, "Voorbespreking Encore; Late-Career Artists Revisiting Earlier Work", pp. 32-34.

Meer

Van Bosch tot Richter_2019_2

Van Bosch tot Richter!
Jaargang 26, nr. 2.

Van Bosch tot Richter!

Jheronimus Bosch (1450-1516) en Gerhard Richter (1932) zijn voor studenten Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit veelgehoorde namen. In vele colleges kwam de kunst van deze twee ontzettend verschillende kunstenaars voorbij. De laatmiddeleeuwse helletaferelen van Bosch staan in schril contrast met de grote hoeveelheid abstracte, figuratieve en conceptuele kunstwerken waarmee Richter ons al jaren blijft verrassen. Een overeenkomst tussen deze kunstenaars, of in ieder geval de manier waarop studenten Kunstgeschiedenis met hen te maken kreeg, was het enthousiasme waarmee wij over hen verteld werden.

Ik heb het hier natuurlijk niet over twee willekeurige docenten, maar over prof. dr. Jos Koldeweij en dr. Wouter Weijers. Twee van onze meest enthousiaste en bezielde docenten die dit jaar allebei afscheid nemen van de Radboud Universiteit nemen vanwege hun emeritaat en pensioen. Naast hun bevlogenheid voor het onderwijzen en ondersteunen van studenten en hun vele bijdragen aan het grotere kunsthistorische onderzoeksveld, hebben beiden de afgelopen 26 jaar ontzettend veel betekend voor Desipientia. Beide heren hebben de redactie van Desipientia de afgelopen jaren ondersteund met hun adviezen, garant voor ons gestaan bij de bank, ons geholpen met het vinden van auteurs en daarnaast hebben zij vele artikelen voor ons geschreven (van Jos Koldeweij verschenen tien artikelen in Desipientia, Wouter Weijers schreef er negen). Hun afscheid was voor de huidige reactie van Desipientia dan ook het moment om iets terug te doen voor alle hulp van de afgelopen jaren. Hierom besloten wij om ons najaarsnummer van 2019 op te dragen aan Koldeweij en Weijers: met dit nummer tot resultaat.

Inhoud

Matthijs Ilsink, "De mogelijkheid van een hellevaart: Bosch als beeldingenieur in De Tuin der Lusten", pp. 6-11.

László Munteán, "Nostalgia, Trauma, and Taboo: The Ship Model in Günter Grass' Crabwalk", pp. 12-15.

Anna C. Koldeweij en Saskia de Bodt. "Een onbekend 'fanetasje' door de stillevenschilder Edwaert Collier", pp. 16-22.

Thomas Baumeister, "Merleau-Ponty over de 'doute' van Cézanne", pp. 23-26.

Sid Pubben, "Toegangspoort tot het paradijs: Het gebruik en de iconografie van een twaalfde-eeuws doopvont in Maastricht en Brussel", pp. 27-31.

Mette Gieskes, "Voorbespreking Encore; Late-Career Artists Revisiting Earlier Work", pp. 32-34.

Meer