Vincent van Gogh 150

Vincent van Gogh 150 | Desipientia

Vincent van Gogh 150
Jaargang 10, nr. 1.

Vincent van Gogh 150

Mijn eigen lotgevallen bepalen er zich bij vooral dat ik snelle vorderingen maak in het opgroeien tot een oud mannetje, ge weet, met rimpels, met een harde baar, met een aantal valse tanden &c. Maar wat doet zulks ertoe, ik heb een vuil en lastig vak, het schilderen, en als ik niet was zoals ik ben, zou ik niet schilderen, maar zijnde zoals ik ben, werk ik dikwijls met plezier en zie ik de mogelijkheid doorschemeren om schilderijen te maken, waarin wat jeugd en frisheid zit, zij mijn eigen jeugd een van die dingen, die ik verloren heb. ” Vincent van Gogh aan Wil, Parijs 1887 (Brief 576/W1).

In 2003 wordt de honderdvijftigste geboortedag van Vincent van Gogh (Zundert 1853 – 1890 Auvers), Nederlands beroemdste kunstenaar uit de negentiende eeuw, herdacht. Dit jubileum wordt gevierd middels de groots opgezette exposities Vincent en Helene. Van Gogh in de collectie Kröller-Müller in het Kröller-Müller Museum te Otterlo en De keuze van Vincent. Van Goghs Musée imaginaire in het Van Gogh museum te Amsterdam. Ter gelegenheid van deze bijzondere herdenking trakteert Desipientia – zin & waan bij het ingaan van de tiende jaargang, in samenwerking met het Kröller-Müller Museum, op een themanummer over de waardering van het werk van Vincent van Gogh in de late negentiende en twintigste eeuw.

Inhoud

Kunstgeschiedenis in Nijmegen, pp. 6-8.

Marjolijn Kruip, “Toerisme in de Middeleeuwen: De reliekenschat als trekpleister”, pp. 10-13.

Mirjam Hengeveld, “Gastcurator: Tooske”, pp. 15-16.

Joan Eileen Greer, “Johan Thorn Prikker’s Sower and the formation of a Flemish artistic identity in Van Nu en Straks: An enquiry into Van Gogh reception in fin-de-siècle Belgium”, pp. 18-24.

Karin Coopmann, “Vincent van Gogh op reis: Helene Kröller-Müller toont wereldwijd haar Van Goghs voordat ze rusten in haar museum”, pp. 27-30.

Piet de Jonge, “De Van Gogh-lijsten in het Kröller-Müller Museum”, pp. 31-35.

Karin van Lieverloo, “Vondst van vingerafdruk van Vincent van Gogh: Sporenonderzoek als hulpmiddel in discussie over authenticiteit schilderijen”, pp. 36-38.

Lieske Tibbe, “Was Vincent fout in de oorlog? Uitspraken over Vincent van Gogh in De Schouw, orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer”, pp. 41-48.

Rogier Schumacher, “Ir. Vincent Willem van Gogh en de democratisering van de moderne kunst in Nederland”, pp. 49-55.

Meer